□ Hoge interventiesnelheid
□ Oplossingsgericht
□ Onderscheidend

Vertrouwenspersoon

Zuiver handelen is de basis voor goed ondernemer- en werkgeverschap. Met de inzet van een vertrouwenspersoon van 8Hoog borg je dat.

Als ondernemer of werkgever wilt u het beste voor uw klanten en medewerkers. Toch kan het zo zijn dat er onvoorziene omstandigheden spelen op de werkvloer. Al die zaken kunnen ertoe leiden dat een medewerker zich onveilig voelt op de werklocatie en zelfs niet meer kan functioneren. Denk aan:

  • ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld.
  • misstanden op het gebied van integriteit, zoals omgang met het milieu of bedrijfsinformatie.
  • Strafbare feiten, zoals fraude

In die gevallen kan een neutrale vertrouwenspersoon het verschil maken door een luisterend oor te bieden. De betrokkene bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij/zij neemt om de situatie te veranderen.

Wat regelt 8Hoog voor u?
8Hoog werkt met opgeleide Register Vertrouwenspersonen die ervaren zijn binnen kleine en middelgrote tot grootzakelijke bedrijven en verenigingen. De vertrouwenspersoon helpt u bij het implementeren van adequaat beleid, voorlichting en een continue beschikbaarheid. Een vertrouwenspersoon is onderdeel van goed werkgeverschap. Zo geldt vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) dat de werkgever verplicht is beleid te voeren gericht op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Een externe vertrouwenspersoon biedt neutraliteitgarantie en u als werkgever wordt ontlast.

Wilt u meer informatie?