consultancy
□ Hoge interventiesnelheid
□ Oplossingsgericht
□ Onderscheidend

Werkgever

Advies voor werkgevers: hoe moet ik omgaan met werknemers die beschuldigd worden van ongewenst gedrag of betrokken bij misstand?

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een veilig werkomgeving te creëren voor je werknemers. Als je wordt geconfronteerd met een situatie waarin een werknemer beschuldigd wordt van ongewenst gedrag, is het belangrijk om een aantal dingen in gedachten te houden.

Stap 1: Verzamel informatie

Als eerste moet je zo veel mogelijk informatie verzamelen over de situatie en de beschuldigingen. Ga naar de betrokkenen toe en vraag hen om een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd. Vraag ook naar andere getuigen die mogelijk meer informatie kunnen verschaffen. Als je voldoende informatie hebt verzameld, kun je een duidelijk beeld krijgen van wat er is gebeurd.

Stap 2: Breng de kwestie ter sprake met de werknemer

Zodra je voldoende informatie hebt verzameld, moet je de kwestie ter sprake brengen met de werknemer in kwestie. Geef de werknemer de kans om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Geef ook aan dat je de kwestie serieus neemt en dat je de beschuldigingen zal onderzoeken.

Stap 3 Voer een onderzoek uit of laat dit doen door 8Hoog.

Als je de kwestie met de werknemer hebt besproken, is het tijd om een onderzoek in te stellen. Verzamel alle nodige informatie en gegevens en vraag om getuigenverklaringen. Als je voldoende informatie hebt verzameld, kun je een duidelijke conclusie trekken over wat er precies is gebeurd.

Stap 4: Neem actie

Als je een duidelijk beeld hebt gekregen van wat er is gebeurd, is het tijd om actie te ondernemen. Als de beschuldigingen kloppen, moet je de juiste maatregelen nemen, zoals een waarschuwing geven, een disciplinaire maatregel nemen of de werknemer ontslaan. Als de beschuldigingen ongegrond blijken te zijn, moet je de betrokkenen laten weten dat er geen verdere actie zal worden ondernomen.

Samenvatting

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. Als je wordt geconfronteerd met een situatie waarin een werknemer wordt beschuldigd van ongewenst gedrag of een misstand, is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen. Verzamel zo veel mogelijk informatie, breng de kwestie ter sprake met de werknemer, voer een onderzoek uit en neem daarna de juiste maatregelen. De deskundigen van 8hoog kunnen u hierbij adviseren en begeleiden.

Wilt u meer informatie?