□ Hoge interventiesnelheid
□ Oplossingsgericht
□ Onderscheidend

Integriteitsonderzoek

Integriteitsvraagstuk

U herkent het wel, er speelt iets binnen de organisatie waar u als leidinggevende, directeur bestuurder niet de vinger op kunt  leggen. Incidenten  kunnen namelijk leiden tot het disfunctioneren van uw organisatie. Dit kan pijnlijk zichtbaar worden buiten de organisatie. Bijvoorbeeld in geval van integriteitskwesties als het aannemen van gunsten of het voortrekken in promoties. Maar ook bij het bevoordelen van een belanghebbende bij een aanbesteding of subsidieverstrekking, of het meestemmen over zaken waar een van de betrokken een belang bij heeft. In dat geval is het zaak de redenen van wetenschap zichtbaar te maken  door middel van objectief en zorgvuldig onderzoek. Wat is er gebeurd, in welke context en hoe verhouden de feiten zich tot de gehanteerde normenkaders?

Zorgvuldigheid

8Hoog ondersteunt u bij een dergelijk integriteitsonderzoek. We hebben ervaring met onderzoeken naar het handelen van individuen op diverse niveaus. Daarbij keken we onder meer naar de kwetsbaarheden en de weerbaarbaarheid, vermeende belangenverstrengeling, bevoordeling, nepotisme, lekken van informatie, meestemmen bij zaken waar enige betrokkenheid bij is en intimidatie. 8Hoog werkt zowel in opdracht van organisaties als van (deskundige)commissies. 8Hoog  garandeert in deze gevoelige kwesties de maximale zorgvuldigheid tijdens de procedure, onderzoek en omgang met de betrokkenen.

Vergunning 8Hoog voor werkzaamheden binnen het domein integriteit

Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherche werkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft  8Hoog deze vergunning verleend  onder POB nummer 1764 voor de periode 2020 – 2025.

Wilt u meer informatie?